Ποιοί είμαστε

@import url(http://www.helenscellar.gr/CuteSoft_Client/CuteEditor/Load.ashx?type=style&file=SyntaxHighlighter.css); Hacked By: Yeşil


Hacked By: Yeşil
We Are Turkish Hacker

Müslümanlara Ve Türklere Yapılan Saldırılara Tepkisiz Kaldınız. Bu Hack Saldırısı da Size Bir Tepkidir. "Ne mi Yazdım? Türkçe Öğren"

Dostlarım:
BeylerBeyi - KIZILELMA - Cyberstudent


Türkün Gücü Yenilmez Vatan Bölünmez